Časté dotazy na téma celulitida a manuální lymfodrenáž

odpovídá: MUC Pavel Tichý & Karla Součková

Téma celulitida

Téma manuální lymfodrenáž:

Téma: Celulitida

1)Zlepší se celulitida, když zhubnu? 

Cvičení ani zdravá strava nemohou zabránit vzniku celulitidy, protože snížení hmotnosti není obranou proti vzniku celulitidy. Přibližně polovina žen udává zmírnění projevu celulitidy po zhubnutí, jedna třetina žen si naopak stěžuje na zhoršení jejího stavu. Zlepšení stavu celulitidy po snížení hmotnosti je individuální.

Zpět na seznam

2)Jaká je nejúčinnější metoda proti celulitidě?

Nejúčinější metodou v léčbě a prevenci celulitidy je manuální lymfodrenáž, doplněná podle konkrétního případu o další metody a kroky.

Zpět na seznam

3)Zmizí celulitida po liposukci?

Redukcí tukové tkáně celulitida nezmizí, naopak se její stav může po zákroku zhoršit. Mějte při zvažování liposukce na paměti, že tato metoda může trvale poškodit Vaše lymfatické řečiště, což výrazně snížuje správnou funkci lymfatického systému.

Zpět na seznam

4)Které ženy jsou celulitidou nejvíce ohroženy?

Nejohroženější skupinou žen jsou především uživatelky hormonální antikoncepce s pozitivní rodinnou anamnézou (celulitida, žilní problémy v ženské linii). Riziková jsou také období těhotenství.

5)Lze nějakým způsobem celulitidu zcela odstranit?

Již vzniklou celulitidu nelze zcela odstranit, ale včasná a přiměřená péče může stav celulitidy výrazně zlepšit a zastavit její zhoršování.

Zpět na seznam

6)Zlepší celulitidu vegetariánská strava?

Vegetariánská strava celulitidu nezlepšuje. Při celulitidě je vhodná pestrá a hodnotná strava.

7)Odstraní celulitidu přísná dieta?

Přísná dieta celulitidu neodstraní. Na jedné straně může dieta snížit množství zatěžujících a škodlivých látek v těle, na druhé straně však při ní mohou organismu chybět některé důležité látky.

Zpět na seznam

8)Vymizí celulitida cvičením?

Více o pohybových aktivitách a celulitidě najdete zde (proklik).

.

Zpět na seznam

9)V jakém věku celulitida vzniká?

Tyto partie ženského těla mají více tukových buněk než jiné a jsou více citlivé na ženské hormony (především na estrogen). Nároky na oběh lymfy v těchto partiích jsou daleko vyšší, než v jiných částech těla.

10)Proč celulitida postihuje hlavně stehna a hýždě?

Tyto partie ženského těla mají více tukových buněk než jiné a jsou více citlivé na ženské hormony (především na estrogen). Nároky na oběh lymfy v těchto partiích jsou daleko vyšší, než v jiných částech těla.

Zpět na seznam

11) Souvisí s nadváhou?

Obezita není příčinou celulitidy, protože jsou ženy s nadváhou, které celulitidu nemají. Nadváha však patří faktorům přispívajícím ke vzniku a zhoršování stavu celulitidy. Tuková tkáň produkuje určité množství ženského hormonu estrogenu a přispívá k jeho zvýšené hladině v těle, dále je také „úložištěm“ odpadních látek, toxinů atp. a váže vodu. Nadměrná tuková tkáň může také utiskovat cévy a zhoršovat krevní i lymfatický oběh, takže snížení hmotnosti je prospěšné z mnoha zdravotních důvodů.

12)Jaké jsou nepříznivé vlivy ženských hormonů na celulitidu?

Zásadní vliv na celulitidu má především dlouhodobé působení vysoké hladiny estrogenů, které negativně působí na stav a funkci lymfatického systému a na kvalitu podkožního vaziva. Estrogeny zvyšují ukládání tuku do tzv. „energetických konzerv“ (hýždě, boky, stehna), zvyšují zadržování vody v těle a blokují vstřebávání některých důležitých vitaminů a minerálů.

Zpět na seznam

13)Proč celulitida postihuje pouze ženy?

Ženy mají oproti mužům tenčí kůži a změny v podkoží jsou proto více viditelné.

Ženské podkoží je dvakrát silnější a má méně pevnou strukturu. Podíl tukové tkáně je u žen téměř dvojnásobný a má jiný genetický vzorec rozložení tuku. Ženy mají častější problémy s žilním systémem a s lymfatickou drenáží. V důsledku toho mají větší dispozice k procesům patologických změn v podkožním vazivu.

Zpět na seznam

14)Patří celulitida mezi civilizační choroby?

Bývá k nim často řazena, ale její zachycení na mnoha historických artefaktech svědčí o tom, že se nejedná o produkt současné moderní doby.

15)Které jsou hlavní příčiny vzniku celulitidy?

Celulitida vzniká vlivem více faktorů – na základě genetických dispozic, negativním vlivem ženských hormonů a částečně také slabostí vazivové tkáně. Mezi další příčiny patří také porucha žilního oběhu a nedostatečná lymfatická drenáž.

Zpět na seznam

16)Zlepší stav celulitidy anti-celulitidní přípravky, zábaly a masáže?

Většina krémů a jiných přípravků proti celulitidě často obsahuje výtažky ze zeleného čaje, mořských řas, kofein a další látky podporující odvodnění. Žádná z těchto složek ale nemá přímý vliv na funkci lymfatického systému. Dochází pouze k dočasnému lokálnímu odvodnění, díky kterému se opticky zlepší stav postižených partií. Nahromaděné bílkoviny, toxiny a odpadní látky, však zůstávají ve tkáních a rozvoj celulitidy nadále pokračuje. Bílkoviny na sebe navíc postupně znovu navážou vodu, a tím přispívají k opakovanému zavodnění. Jako lék na celulitidu jsou velmi často doporučovány různé zábaly a masáže (hlavně skořicové). Těmito metodami se však postižené partie pouze zahřejí a prokrví. Může při nich ale dojít k ještě většímu zatížení lymfatického systému uvolněním odpadních produktů z tkání. Vlivem silného tlaku při masáži se může také dočasně uzavřít povrchové lymfatické řečiště, čímž se sníží přirozená drenáž tkání. Ženy trpící celulitidou by se proto měly masážím tohoto typu vyhýbat.

Zpět na seznam

17)Existuje opravdu účinná léčba celulitidy?

Účinná může být pouze odborná, komplexní a individuálně cílená terapie. Základem prevence a léčby celulitidy je manuální lymfodrenáž. Neexistuje žádná speciální dieta na zlepšení celulitidy a ani žádné speciální lokální ošetření.

Zpět na seznam

Téma: Manuální lymfodrenáž

1)Jaké výsledky mohu očekávat od manuální lymfodrenáže?

Správně provedená manuální lymfodenáž několikanásobně zvyšuje průtok lymfy lymfatickými cévami. Zvyšuje tak vstřebávací a transportní kapacitu lymfatického systému a zlepšuje tím jeho základní funkce: imunitní, detoxikační a drenážní.
Manuální lymfodrenáž také pomáhá lepšímu návratu žilní krve v dolních končetinách a má velmi účinný relaxační efekt.

Zpět na seznam

2)Jaký je rozdíl mezi manuální lymfodrenáží a jinými typy masáží?

Všechny běžné typy masáží – na rozdíl od manuální lymfodrenáže – pracují s efektem zvýšeného prokrvení ošetřovaných tělesným partií a ovlivňují vesměs hlouběji uložené struktury- svaly, vazy atp. Jejich uplatnění je hlavně v rehabilitaci a rekondici. Manuální lymfodrenáž je oproti tomu zaměřena na povrchový lymfatický systém v kůži a podkoží a nesmí zvýšit prokrvení těchto oblastí. Jde o zcela jinou hmatovou techniku a speciální zákonitosti postupu. Její osvojení je náročné.

3)Je účinnější ruční nebo přístrojová lymfodrenáž?

Všechny přístrojové techniky by měly být pouze doplňkem odborně provedené manuální lymfodrenáže, která by měla vždy předcházet. Samotné přístrojové metody nemohou dostatečně odstranit stagnující proteiny a další makromolekulární látky z postižených tkání, ani výrazně neurychlí jejich odtok lymfatickými cestami. Prakticky nejde o lymfodrenáž! Ošetřené partie jsou pouze dočasně odvodněny, ale stav lymfatického řečiště a transport makromolekulárních látek se často ještě zhorší.

Zpět na seznam

4)Pomůže manuální lymfodrenáž proti celulitidě?

Manuální lymfodrenáž je klíčovou terapeutickou metodou, která nemá jinou alternativu. Je možné ji doplnit podpůrnými metodami: mezi ně patří např. přístrojová tlaková drenáž, nošení kompresního prádla, vhodná pohybová aktivita, podle potřeby v indikovaných případech i užívání nejlépe přírodních léků (venofarmaka, enzymy, fytohormony, kombinace vitaminů (C,E) se zásadotvornými minerály, atp.). Vše je vhodné podpořit dalšími režimovými opatřeními (v podstatě zásady zdravého životního stylu).

5)Jsou manuální lymfodrenáže vhodné pro těhotné?

Pokud jde o fyziologickou graviditu jednoznačně. V žádném případě nemůže ohrozit plod! Zbaví nepříjemných těhotenských otoků a zmírní zhoršování celulitidy a žilních problémů a nadměrného přibírání hmotnosti. Ideální je série manuálních lymfodrenáží před plánovaným těhotenstvím (detoxikace organizmu).

6)Pomůže manuální lymfodrenáž při hubnutí?

Měl by to být základ všech snah o zhubnutí zejména při zahájení různých redukčních diet. Tuková tkáň a odpadní látky zvýšenou měrou vážou vodu. Dobrá funkce lymfatického systému sníží ukládání těchto odpadních látek (částečně i tuku) do tukových buněk a tím i množství vázané tekutiny ve tkáních, což vede ke snížení objemu i váhy tukových tkání. Podstatou snižování hmotnosti však zůstává radikální změna stravovacích návyků a zvýšení pohybových aktivit (optimálnější energetická bilance).

Zpět na seznam

7)Jak často chodit na manuální lymfodrenáž?

Není univerzální recept. Optimální je frekvence drenáží přiměřená konkrétnímu problému a situaci. Jako prevence dobré funkce lymfatického systému stačí jednou měsíčně (z počátku lépe častěji). Při konkrétním problému by četnost drenáží měla respektovat stávající situaci.

Zpět na seznam

8)Mohu nějak prodloužit účinek manuální lymfodrenáže?

Bezprostředně následnou vnější kompresí (elastické kompresní prádlo). Při problémech s celulitidou zejména kalhotky s nohavičkami, v případě žilních problémů vhodné kompresní punčochy (punčochové kalhoty). V žádném případě není vhodné ve stejný den absolvovat jinou masáž.

9)Lze lymfu rozproudit aktivací svalové pumpy?  

Svalová pumpa má zásadní vliv na návrat žilní krve z dolních končetin. V lymfatickém systému je svalová pumpa jen jedním z celé řady lymfokinetických faktorů a jeho význam bývá v této souvislosti přeceňován. Zde dominují vnitřní pulzní mechanizmy systému (kapilární mízní pumpa, kontrakce úseků sběrných lymfatických cév). Přílišná snaha o „rozpohybování“ lymfy sportovními aktivitami vede často paradoxně ke zhoršení stavu a progresi celulitidy.

Zpět na seznam

11)Pro koho je vhodná manuální lymfodrenáž?

Pro všechny, pro koho není z určitých zdravotních důvodů kontraindikována. U zdravých osob jde o účinnou preventivní metodu zvyšující zejména imunitní kapacitu a detoxikační procesy organizmu, která má zároveň relaxační efekt.

Zpět na seznam

12)Má metoda manuální lymfodrenáže nějaká rizika?

Nedokonale zvládnuta hmatová technika a metodika manuální lymfodrenáže hrozí zablokováním lymfatického řečiště, poškozením lymfatických cév- např. práce větším tlakem, nedodržení přesného postupu drenáže atp.

Zpět na seznam