Lymfatický systém

Lymfatický oběh (mízní oběh) je jedním z oběhových systémů lidského těla. Je tvořený lymfatickými cévami, lymfatickými uzlinami a lymfatickými orgány, kterými jsou slezina a brzlík.

Tímto oběhovým systémem proudí lymfa, což je tekutina filtrovaná z krevních kapilár. Obsahuje bílé krvinky a látky vzniklé činností tkáňových buněk v těle (hormony, enzymy, tukové částice, zbytky odumřelých buněk, látky vzniklé látkovou výměnou,…).

Lymfatickým oběhem se přenášejí do cév bílkoviny, vitaminy rozpustné v tucích, lipidy, cholesterol, některé ionty a hormony. Kromě této úlohy je lymfatický oběh nesmírně důležitý pro naši imunitu. Lymfatické cévy totiž přenášejí a vstřebávají makromolekulární látky, které nemohou být z tkání odvedeny žilním systémem. Lymfatické uzliny lymfu filtrují a čistí ji od škodlivin. Zabraňují tak šíření infekcí, nebezpečných mikroogranismů a nádorových buněk v těle.

Lymfa je poháněna vnitřními pulzními mechanizmy a její cirkulaci napomáhá pohyb, dech a pulz. Mízní oběh je jednocestný – začíná v tkáních a končí napojením na žilní oběh nad klíčními kostmi. Odpadní látky z lymfatického systému se vylučují žilní krví do ledvin a odcházejí močí z těla.